Kaldi Coffee Shop

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2659173

SKU: Room F6 Category:

ร้านกาแฟ มีกาแฟ และ ขนม หลากหลายเมนูให้เลือก พิกัด ร้าน ชั้น G

Languages »