ซุปโชยุ
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ซุปทงคตสึ
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ซุปปลา
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ซุปแกงกระหรี่
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ซุปสไปร์ซี่
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ราเมนเนื้อวากิว
ราคา 169 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ซารุเมน
ราคา 79 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อุด้งเย็น
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

หมูทอดซุปโชยุ
ราคา 99฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

หมูทอดทงคตสึ
ราคา 99฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

หมูทอดซุปปลา
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

หมูทอดซุปแกงกระหรี่
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

หมูทอดสไปร์ซี่
ราคา 129 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ทงคาคุนิราเมน
ราคา 109 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ทงคาคุนิอุด้ง
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งหมูชาชูซุปโชยุ
ราคา 109 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งหมูชาชูซุปทงคตสึ
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งชาชูซุปปลา
ราคา 109 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งซุปหมูชาชูแกงกระหรี่
ราคา 109 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งแซลมอนซุปปลา
ราคา 129 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งหมูทอดซุปโชยุ
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งหมูทอดซุปทงคตสึ
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งหมูทอดซุปปลา
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งหมูทอดซุปแกงกระหรี่
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อูด้งเนื้อวากิวซุปโชยุ
ราคา 169 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ยากิโซบะ
ราคา 69 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ยากิโซบะห่อไข่
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

อุด้งยากิ
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

โอซาก้ายากิ โซบะ
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

โอซาก้ายากิ อุด้ง
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวหมูคัตสึด้ง
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวหมูทอดทงคตสึ
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวหมูชาชู
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวไก่ทอด
ราคา 79 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวไก่ตุ่นทอด
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวโอยาโกะด้ง
ราคา 85 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวไก่ทอดคาราอาเกะ
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแซลมอนทอด
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแซลมอนตุ๋น
ราคา 129 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวหน้าเนื้อซอสฟัวการ์ส
ราคา 169 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวหน้าหมูสไลด์
ราคา 179 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวหน้าเนื้อวากิวสไลด์
ราคา 179 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวหน้าไก่เทอริยากิ
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวหน้าแซลมอนเทอริยากิ
ราคา 129 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวทงคาคุนิ
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงกระหรี่หมูทอด
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงกระหรี่ไก่ทอด
ราคา 95 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงหรี่หมูชาชู
ราคา 119 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงกระหรี่ไก่คาราอาเกะ
ราคา 105 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงกระหรี่แซลมอนย่าง
ราคา 149 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงกระหรี่แซลมอนทอด
ราคา 149 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงกระหรี่เนื้อวากิว
ราคา 159 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงกระหรี่เกี๊ยวซ่า
ราคา 109 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ข้าวแกงกระหรี่ห่อไข่
ราคา 79 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

สลัดแซลมอน
ราคา 99 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

สลัดหมูทอด
ราคา 89 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

สลัดไก่ทอด
ราคา 79 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

สลัดยำสาหร่าย
ราคา 49 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

สลัดปูอัด
ราคา 69 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

สลัดไข่หวาน
ราคา 79 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ทาโกะยากิ
ราคา 79 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

เกี๊ยวซ่า
ราคา 69 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ไก่คาราเกะ
ราคา 79 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

หมูทอด
ราคา 69 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ไก่ทอด
ราคา 59 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

ทงคาคุนิ
ราคา 69 ฿

พบกัน ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ประตูทางออก 5

Languages »