ดนตรี 

พบกัน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ 

 

นาทีทอง

กิจกรรมนาทีทอง ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ชั้น1 เป็นกิจกรรม

สินค้าราคาถูกจากเจ้าของผู้ผลิตโดยตรง สำหรับลูกค้าภายในงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

Languages »