ติดต่อ

 

“ติดต่อจองสถานที”

จองสถานทีจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต ประชุม สัมมนา เช่าพื้นทีเปิดร้าน สามารถจองผ่านแบบฟอร์มติดต่อของเราข้างล่างนี้ หรือทางโทรศัพท์ โทรล่วงหน้าในเวลาทำการ 9.00-18.00 น.

พี่แอน

เจ้าหน้าทีส่งเสริมการขาย

งาน อีเว้นท์ ลานโปรโมชั่น

พี่อ้อ

เจ้าหน้าทีส่งเสริมการขาย

เช่าพื้นที่-ตลาดนัด ส-อ

พี่อ้อม

เจ้าหน้าทีส่งเสริมการขาย

เช่าพื้นที่ศูนย์การค้า

พี่กวาง

เจ้าหน้าทีส่งเสริมการขาย

เช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร


กิจกรรมตัวอย่าง

Languages »