ติดต่อเรา สามารถจอง พื้นที่ จัดกิจกรรม ห้องสัมมนา ร่วมถึงคำแนะนำต่างๆได้ที่นี้

Monday-Friday: 10:00 Am – 7:00 Pm
Saturday-Sundays: 10:00 Am – 8:00 Pm 

LOCATION

บริษัท เจเจมอลล์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

588 ชั้น6 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Services

Customer Services

E-mail: jjmall@jjmall.co.th

www.jjmall.co.th

Languages »