ข้าวหน้าเป็ดย่าง

In Stock

ส่วนประกอบ :: ข้าว , เนื้อเป็ด