ข้าวหมกมัสมั่นไก่

In Stock

ส่วนประกอบ :: ไก่, เครื่องเทศ , มันฝรั่ง