ข้าวหมกมัสมั่นเนื้อ

In Stock

ส่วนประกอบ :: เนื้อ, เครื่องเทศ , มันฝรั่ง