ข้าวหมกไก่ทอด

In Stock

ส่วนประกอบ :: น่องไก่ , เครื่องเทศ , ข้าว