ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคระ

In Stock

ส่วนประกอบ :: เส้น , ลูกชิ้นแคระ , ผัก