ข้าวมันไก่ทูอินวัน (ไก่ตอน+ไก่ทอด)

In Stock

ส่วนประกอบ ::เนื้อไก่ , ข้าวมัน , ผัก