ข้าวมันไก่ทอด

In Stock

ส่วนประกอบ ::เนื้อไก่ , ข้าวมัน , ผัก