กระเพาะปลา

In Stock

ส่วนประกอบ ::เห็ดหอม , กระเพาะปลา , ไข่