ก๋วยจั๊บ

In Stock

ส่วนประกอบ ::ไข่ , เครื่องในหมู , เต้าหู้ทอด