ข้าวผัดสับปะรด

In Stock

ส่วนประกอบ :: สับปะรด , ไข่ , พริกสามสี