ข้าวหน้าปลาแซลมอนย่าง

In Stock

ส่วนประกอบ :: ข้าวญี่ปุ่น , ปลาแซลมอน , วาซาบิ