ข้าวหน้าปลาดิบรวม

In Stock

ส่วนประกอบ :: ข้าวญี่ปุ่น , ปลาซาบะ , ปูอัด , ปลาแซลมอน , วาซาบิ , ไข่หวาน