ข้าวหมูกรอบ

In Stock

ส่วนประกอบ :: หมูกรอบ , ไข่ , ต้นหอม