ข้าวกุ้งกระเทียมพริกไทย

In Stock

ส่วนประกอบ :: กุ้ง , กระเทียม