ข้าวคะน้าหมูกรอบ

In Stock

ส่วนประกอบ :: ผักคะน้า , หมูกรอบ , กระเทียม , พริก