ก๋วยเตี๋ยวเรือลูกชิ้นหมูหมัก

In Stock

ส่วนประกอบ :: หมูหมัก, ลูกชิ้นหมู, เส้น