เปลือกไม้โอ็ค สำหรับปูพื้น

In Stock

เปลือกไม้โอ็ค สำหรับปูพื้น ด้านบนของกล่องวางไข่ เพื่อ ป้องกันด้วงเพศเมียหงายท้อง และกระตุ้นการวางไข่ ให้มากขึ้น หรือ ปูพื้นโดยตรง ด้านล่าง โดยใช้ร่วมกับ คาวาระ (Allotopus moellenkampi moseri , Mesotopus regius , Mesotopus tarandus ) หรือ โอฮิราตะไทร์ก็ได้ ( เช่น ด้วงกลุ่ม Dorcus )