เจลลี่สำหรับด้วง (รสกล้วย)

In Stock

เจลลี่สำหรับด้วง รสกล้วย อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงด้วงโดยเฉพาะ มีโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ ที่ด้วงต้องการ บรรจุ 10 ชิ้น ผลิตในต่างประเทศ