ไพลจีซาล (ยาแผนโบราณ)

In Stock

ไพลจีซาล (ยาแผนโบราณ), ใน 1 กรัม ประกอบด้วยน้ำมันไพล 140 มิลลิกรัม, บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดบวม จากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ด ขัดยอก ฟกช้ำ