ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากขมิ้นชัน ออร์แกนิค

In Stock

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากขมิ้นชัน ออร์แกนิค, ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย ผงขมิ้น 500 มก. (ใช้ขมิ้นชันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)

ซึ่งประกอบด้วย เคอร์คูมินอยด์ ไม่น้อยกว่า 35 มก.
และ น้ำมันหอมระเหยไม่น้อยกว่า 30 มคล., ขนาด : 60 แคปซูล