กิฟท์เก๋ S129

Model Girl 1

ร้านกิฟท์เก๋
รับผลิต-จำหน่ายโมเดลอาหาร
โมเดลเครื่องดื่ม โมเดลผักและผลไม้ปลอม
JJMALL ชั้น 2 ห้อง S129
โทร 085-2569600,084-9407995