ร้านสุภากร-อรนิภัทร์อาหารอิสลาม

Model Girl 1 ร้าน "สุภากร-อรนิภัทร์อาหารอิสลาม" ชั้น 2 ห้อง NO.21 Food Court พบกับเมนู ข้าวไก่ทอด, ข้าวหมกแกงกะหรี่ไก่, ข้าวหมกไก่, ข้าวหมกมัสมั่นไก่, ข้าวหมกมัสมั่นเนื้อ เมนูเด่นที่ชวนทุกคนมาลิ้มรส