108 สระบุรี เที่ยวได้ทั้งปี

Model Girl 1 ขอเชิญเที่ยวงาน 108 สระบุรี เที่ยวได้ทั้งปี มีดีทุกเดือน เอกลักษณ์ภูมิปัญญา มรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรม เปิด 13 เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งปี สัมผัส วิถีชีวิตชุมชน “ เรื่องเล่า ” เพื่อ “ เล่าเรื่อง ” เมืองสระบุรี พร้อมเลือกช้อป สินค้าภูมิปัญญาคุณภาพระดับ 5 ดาว ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์