"อ้ายกล้า เฝ่อลาว"

Model Girl 1 ร้าน "อ้ายกล้า เฝ่อลาว" ชั้น 2 ห้อง SD08 พบกับเมนู ก๋วยเตี๋ยวเฝอแห้งก๋วยเตี๋ยวเฝอน้ำ,ต้มขมเครื่องในวัว,เกาเหลาเนื้อวัว,ต้มเลือดหมู,ก๋วยจั๊บญวน,ลาบเนื้อ,แกงอ่อมเนื้อ